หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โป่งน้ำร้อน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 

 

 

 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน
จังหวัดกำแพงเพชร 62180 มีพื้นที่ทั้งหมด 296 ตร.กม.
คิดเป็น 185,000 ไร่
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เดิมเป็นสภาตำบลโป่งน้ำร้อน ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2540 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง หน้าที่ 18 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539)
 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมืองกำแพงเพชร  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน  
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก  
 
 
 
 
 
ประชากรในตำบลโป่งน้ำร้อน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร รับจ้าง และรับราชการ ตามลำดับ โดยมีการปลูกข้าว อ้อย ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ผลไม้ เป็นส่วนใหญ่ ประชากรบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้าง และอุตสาหกรรมในเขตอำเภอใกล้เคียงและต่างจังหวัด นอก จากนี้หลังจากว่างเว้นจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ก็จะไปประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นการชั่วคราว เฉลี่ยรายได้ต่อครัวเรือน 30,000 บาท/ปี
 
 
มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และมีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว ส่วนฤดูฝนนั้นตกต้องตามฤดูกาล (ไม่ตกชุกมาก) เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใกล้ภูเขา ฝนตกช่วงเดือนพฤษภาคม และมีภาวะแห้งแล้งตั้งแต่เดือนเมษายนของทุกปี
 
 
พื้นที่เป็นภูเขาซึ่งทอดในแนว เหนือได้ตลอดแนวทางทิศตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่ดอนสลับกับที่ราบ จะลาดเทไปทางทิศตะวันออก ซึ่งจะสังเกตเห็นได้จากการไหลของลำคลองสวนหมาก โดยจะเป็นที่ดอนประมาณร้อยละ 80 และเป็นพื้นที่ราบลุ่มประมาณร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมดตำบล
 
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 9,535 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 4,845 คน คิดเป็นร้อยละ 50.81

หญิง จำนวน 4,690 คน คิดเป็นร้อยละ 49.19
ความหนาแน่นเฉลี่ย 32.21 คน/ตารางกิโลเมตร
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,294 ครัวเรือน
 
 
 
  หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
 
  1   โป่งน้ำร้อน 425 460 885 345  
  2   โป่งน้ำร้อน 1,003 969 1,972 711  
  3   คลองมดแดง 405 355 760 453  
  4   คลองไพร 536 483 1,019 361  
  5   คลองสมบูรณ์ 275 310 585 214  
  6   ท่ากะบาก 309 284 593 257  
  7   คลองสมุย 463 452 915 350  
  8   ใหม่ชุมนุมไทร 735 702 1,437 301  
  9   ไทรพัฒนา 519 504 1,023 202  
  10   วุ้งกะสัง 175 171 346 100  
      รวม 4,845 4,690 9,535 3,294  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 087-199-8311

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10