หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนางสมใจ หมู่ที่ 6 บ้านท่ากะบาก ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร [ 30 พ.ย. 2565 ]รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) [ 19 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 5409 กำแพงเพชร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านคลองมดแดง สายทางสายบ้านคลองมดแดงไปหมู่ที่ 10 บ้านวุ้งกะสัง จำนวน 3 ช่วง (ต่อจากถนน คสล.เดิม บริเวณลานมันสุวรรณพืชผล) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยุ่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565 จำนวน 82 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12