หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 

 
องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองมดแดงฯ  
 

องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองมดแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
**************************************
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางถึงโครงการอ่างเก็บน้ำคลองมดแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 7/2562 โดยมีนายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดกำแพงเพชร ราษฎร ร่วมให้การต้อนรับ องคมนตรี พร้อมคณะ ซึ่งมีกำหนดการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2562
ในการนี้ นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวต้อนรับองคมนตรี พร้อมคณะ (ที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี กระทรวงมหาดไทย กรมชลประทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตป์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ำ กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพภาคที่ 3 และสื่อมวลชน) และนายอนันต์ โฆษิตพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกำแพงเพชร กล่าวรายงานบรรยายสรุปโครงการอ่างเก็บน้ำคลองมดแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริ เมื่อปี พ.ศ.2536 ลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ความจุ 2,666,350 ลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2538  สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 5,000 ไร่ จากนั้นท่านองคมนตรี ได้เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ที่มารอต้อนรับ ต่อมาร่วมปลูกไม้มงคล (ต้นรวงผึ้ง) กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร คนละ 1 ต้น และปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณสันอ่าง ตามลำดับ
จากนั้นเดินทางต่อไปยังสำนักงานชลประทานที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 4 โดยมีนายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 กล่าวต้อนรับ องคมนตรี พร้อมคณะ นายสมบูรณ์ วงค์กาด รองเลขาธิการ กปร. กล่าวสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสรุปผลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จากนั้น นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และผู้แทนกรมชลประทาน รายงานผลการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ความรับผิดชอบของจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดแพร่ และจังหวัดสุโขทัย จำนวน 13 โครงการ ดังนี้
1.โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (ขนาดกลาง)
2.โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุงอันเนื่องมากจากพระราชดำริ อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร (ขนาดกลาง)
3.โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ขนาดกลาง)
4.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ขนาดกลาง)
5.โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ขนาดกลาง)
6.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดรั่วพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ (ขนาดเล็ก)
7.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยคลองไม้แดง บ้านท่าไผ่พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (ขนาดเล็ก)
8.โครงการอ่างเก็บน้ำตาดมะค่าพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก (ขนาดเล็ก)
9.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองข่อย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ขนาดเล็ก)
10.โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคลองไม้แดงพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก (ขนาดเล็ก)
11.โครงการสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านหนองแม่ล่าง อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
12.โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 9 และ 10 อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
13.โครงการประปาภูเขาบ้านปางส่างคำ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มิ.ย. 2562 เวลา 14.15 น. โดย คุณ สายทอง คำอินต๊ะ

ผู้เข้าชม 111 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-868-060

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10