หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 

 
รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนใช้เกลือที่ได้รับมาตรฐาน เพื่อควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน  
 

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 กำหนดให้วันที่ 25 มิถุนายนของทุกปี เป็นวัน"ไอโอดีนแห่งชาติ" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งสภานานาชาติการควบคุมการขาดสารไอโอดีน ได้ทูลเกล้าถวายเหรียญทอง ICCIDD แด่พระบาทสมเด็๋จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ได้รับเหรีญรางวัลนี้ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2540 และเพื่อใช้เป็นวันกิจกรรมรวมพลังประสานความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายในการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนไม่ให้เป็นปัญหาทางสาธารณสุข ประกอบกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2561 เวลา 11.09 น. โดย คุณ สายทอง คำอินต๊ะ

ผู้เข้าชม 334 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 055-868-060

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10