หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ มาตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ มาตราการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติชอบ [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยนช์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ มาตราการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศ มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)