หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 

คู่มือประชาชน
 
       

แบบฟอร์มการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน


แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับบำนาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่)


คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับบำนาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่)


คู่มือสำหรับประชาชน : การบริหารกิจการประปา


คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร


คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32


คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน


คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน


คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21


คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร


คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร


คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34

  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 087-199-8311

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10