หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
GENERAL
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONNEL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการประชาชน
SERVICE
 
 

 
 
 
 
 
ประชาชนในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักใคร่ สามัคคีกลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลทุกคน ก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
    จำนวน 4 แห่ง

คลินิกเอกชน จำนวน 3 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ คิดเป็น
100 เปอร์เซ็นต์
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนอยู่ในเขต
พื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยสภาพ ภูมิศาสตร์นี้จึง
ทำให้ในเขตพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
น่าสนใจหลายแห่ง
 
 
         
วัด 4 แห่ง สำนักสงฆ์ 11 แห่ง

วัดโป่งน้ำร้อน ตั้งอยู่หมู่ 1 บ้านโป่งน้ำร้อน

วัดดอยแก้ว ตั้งอยู่หมู่ 2 บ้านโป่งน้ำร้อน

วัดคลองไพรไชยมงค ลตั้งอยู่หมู่ 4 บ้านคลองไพร

วัดเกาะร้อย ตั้งอยู่หมู่ 2 บ้านโป่งน้ำร้อน

สำนักสงฆ์บ้านโป่งน้ำร้อน ตั้งอยู่หมู่ 2 บ้านโป่งน้ำร้อน

สำนักสงฆ์วุ้งกะสัง ตั้งอยู่หมู่ 2 บ้านโป่งน้ำร้อน

สำนักสงฆ์เขาน้ำทิพย์ ตั้งอยู่หมู่ 2 บ้านโป่งน้ำร้อน

สำนักสงฆ์บ้านคลองมดแดง ตั้งอยู่หมู่ 3 บ้านคลองมดแดง

สำนักสงฆ์ถ้ำประกายแก้ว ตั้งอยู่หมู่ 3
(ปางมะนาว)บ้านคลองมดแดง

สำนักสงฆ์คลองสมบรูณ์ ตั้งอยู่หมู่ 5 บ้านคลองสมบรูณ์

สำนักสงฆ์ท่ากะบาก ตั้งอยู่หมู่ 6 บ้านท่ากะบาก

สำนักสงฆ์สมุยใหม่สามัคคี ตั้งอยู่หมู่ 7 บ้านสมุย

สำนักสงฆ์สมุยเหนือ ตั้งอยู่หมู่ 7 บ้านสมุย

สำนักสงฆ์ท่าข้าม ตั้งอยู่หมู่ 7 บ้านสมุย

สำนักสงฆ์ประยูรวนาราม ตั้งอยู่หมู่ 9 บ้านไทรพัฒนา
 
 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
    จำนวน 158 แห่ง

อสม. จำนวน 9 แห่ง

ที่พักสายตรวจประจำตำบล
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ อปพร. จำนวน 1 แห่ง
 
 
   

โรงเรียนประถมศึกษามี จำนวน 5 แห่ง
 

โรงเรียนบ้านคลองไพร

โรงเรียนบ้านคลองสมบรูณ์

โรงเรียนบ้านคลองสมบรูณ์ (สาขาสมุย)

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง (สาขาป่าคา)

โรงเรียนบ้านคลองสมบรูณ์ (สาขาชุมนุมไทร)

โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง
 

โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

โรงเรียนบ้านคลองมดแดง

ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 5 แห่ง 1 สาขา
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ 2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ 2
(สาขาบ้านวุ้งกะสัง)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองไพร หมู่ 4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมุย หมู่ 7

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชุมนุมไทร หมู่ 8 (ป่าคา)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรพัฒนา หมู่ 9

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ กศน.ตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 087-199-8311

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10