ท่านต้องการให้ อบต.โป่งน้ำร้อน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม ( 33 )
67.35%
ด้านสาธารณูปโภค ( 8 )
16.33%
ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ( 3 )
6.12%
การบริการประชาชน ( 2 )
4.08%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 2 )
4.08%
ด้านการท่องเที่ยว ( 1 )
2.04%